Drobečková navigace

Úvod > O nás > Základní škola

Základní škola

Charakteristika školy a její priority

Naše základní škola je školou málotřídní, neúplnou - pouze s 1. stupněm ZŠ. Je příspěvkovou organizací a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Zřizovatelem školy je Obec Lipová. Základní škola je v současné době školou jednotřídní – s pěti ročníky. Jedná se o školu malou, vesnickou, spíše rodinného typu – prioritou je  nízký počet žáků a také předpokládaná vzájemná blízkost. Součástí školy je mateřská škola (od 1.9.2007) s jedním oddělením, školní družina s jedním oddělením a školní jídelna. Vzájemná spolupráce všech složek na výtvarných, sportovních a kulturních akcích má silný prosociální význam. Zároveň s sebou přináší přirozenou integraci dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.  

Budova školy je rozdělena do dvou částí. V přízemí budovy je vstupní prostor, ve kterém jsou zveřejněny informace pro rodiče, šatny, třídy - třída ZŠ, počítačová učebna, třída - herna mateřské školy a třída školní družiny, dále pak ředitelna, sborovna - sklad učebních pomůcek, úklidová místnost, nářaďovna, obecní knihovna a sociální zařízení zvlášť pro malé děti ze školky a žáky školy. V suterénu školy je také velká tělocvična. Spojovací chodbou žáci procházejí do druhé části budovy  do školní jídelny, dále pak do ložnice mateřské školy , kde je hned vedle sociální zařízení se sprchovým koutem. Budova školy je zabezpečena kamerovým systémem, bzučákem a elektrickým zámkem. Ke škole patří školní zahrada - ovocný sad, sestava dřevěných prolézaček, houpačky, zastřešené pískoviště a altán, který mohou žáci a děti využívat k učení i hrám. Před budovou školy je velká travnatá plocha. Smlouva s TJ Sokol z. s. zajišťuje používání velkého travnatého sportovního hřiště.

Vybavení školy

Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Všechny místnosti ve škole jsou prostorné, světlé, s vysokými okny. Postupně jsme vyměnili starou podlahovou krytinu za novou. Zdi malujeme světlými pastelovými barvami. Škola působí milým a útulným dojmem, velké zeměpisné mapy a výtvarné práce dětí a žáků tvoří výzdobu na stěnách. Žáci pracují ve třídě a v počítačové učebně s počítačovou sítí LAN, pořizujeme nové počítače a notebooky připojené k internetu. Počítače žáci využívají při výuce i odpoledne v rámci školní družiny. Naší výhodou je velká tělocvična, která je velice dobře vybavena a tělocvičné nářadí je pečlivě udržováno a revidováno každý rok. Tělocvičnu využívají žáci i děti při vyučování i mimo něj při nepříznivém počasí. S vybudováním mateřské školy jsme připravili a vybavili třídu - hernu, ložnici a sociální zařízení pro děti. Kupujeme hračky a hry, které rozvíjejí všechny dětské schopnosti a dovednosti. Také jsme zrenovovali šatny.

Skladba žáků

Základní školu Lipová navštěvují žáci nejen z Lipové ale i ze spádových oblastí: Dolní Lažany, Horní Lažany, Palič, Doubrava, Všeboř, Dolní Lipina, Horní Lipina, Stebnice a Mechová. Dojíždějí k nám také děti a žáci z Chebu. Provoz školy je přizpůsoben dojíždějícím žákům i zaměstnancům školy. Jsme jednotřídní škola. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin -  výuka zajišťuje individuální  přístup ke každému žákovi a je velmi kvalitní. Školní družinu navštěvují všichni žáci školy a taktéž školní stravování. Po dohodě s rodiči ve škole vyučujeme německý jazyk. Od 1. září 2007 byla znovu otevřena mateřská škola jako součást základní školy. Opět  je  v provozu školní jídelna. Škola je otevřena denně od 6,30 do 15,30 hodin.